5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

Marketing fogalma

Marketing fogalma

A marketing fogalma az üzleti életben egy olyan kifejezés, amely a termékek, szolgáltatások és azok vevői közötti kapcsolatok kezelésével foglalkozik. A marketing egy olyan terület, amely általában az üzleti stratégia része, és az üzleti sikerek valódi kulcsa lehet. Bár a közhiedelemben ez egy újdonságnak számító tudomány, a valóságban a marketing története azonban több száz évre nyúlik vissza, és számos érdekes mérföldkővel bír.

A marketing születése

A marketing fogalmának kialakulása az 1800-as évekre nyúlik vissza, amikor az iparosodás és a városiasodás megjelent. Ebben az időszakban a termelők a termékeiket a lehető legnagyobb számban akarták értékesíteni, így új módszereket kerestek az eladások számának növelésére.

Az 1900-as évek elejére a marketing már a modern üzleti élet meghatározó területévé és bevett gyakorlatává vált. Ekkortájt a marketing megjelenésének egyik legfontosabb mérföldköve volt a Ford T Model piaci bevezetése. Az autógyártásban végzett jelentősebb mértékű hatékonyságjavításoknak köszönhetően a Ford elérte, hogy a termelési költségek jelentősen csökkenjenek, ami lehetővé tette, hogy az autógyár a termékeit szélesebb rétegek számára tegye elérhetővé.

A tömegtermelés és az új piaci lehetőség generálása azonban azonnali értékesítésik kényszert is jelentett a Fordnak. Az eladások gyors felfuttatása érdekében Henry Ford egy új módszert alkalmazott, amelyet bizonyos piaci szegmensekben a mai napig alkalmaznak az üzleti életben: ez a hívószó pedig nem más volt, mint…

Az alacsony ár

A Ford Model T autó ára sokkal alacsonyabb volt, mint a versenytársaké, így elérhetővé vált az átlagember számára is. Ezzel a marketing stratégiával Ford sikeresen pozícionálta a T Modellt – és ezzel együtt a Ford márkát is – az átlagjövedelemmel bíró széles tömegek előtt; a marketing fogalma pedig örökre megváltozott.

Mass marketing

Az 1900-as években a marketing további mérföldköve volt a „mass marketing”, azaz a tömeges marketing kialakulása (a kifejezést lefordítva elvétve használják, a mass marketing fogalma itthon is az angol kifejezéssel terjedt el a szakmában és a gazdasági szakzsargonban). A mass marketing felismerése, hogy a megfelelő csatornák használatával a fogyasztók tömegeivel lehet megismertetni egy-egy új terméket.

A mass marketing a sajtó, a rádió és az újságok használatára épült, és a termékek egyen-reklámozásával és fűnyíróelv-szerű promóciókkal támogatta az eladásokat. A mass marketing megközelítése manapság az online technikák magasabb hatékonysága miatt ma egyre csekélyebb jelentőséggel bír.

A marketing fogalma a XX. század közepén

4P, 5P, 7P

Az 1960-as években a marketing fogalma elkezdett standardizálódni és ezzel együtt egy új szemlélet alakult ki, amely az ún. marketingmixet állította a középpontba. Ebben az időszakban a termékek fejlesztése, az értékesítési helyszínek megválasztása, a promóciók és az árak finomhangolása egységes stratégia részét képezték. A marketingmix megközelítésének négy elemét – a terméket, az árat, a helyet és a promóciót – gyakran az 4P-ként emlegették.

A marketingmix megközelítéssel azonban több probléma is akadt: egyrészt teljes körűen informált, maximálisan racionális vásárlókat feltételezett – holott egyrészt az emberek vásárlási döntéseit érzelmek és különböző pszichológiai faktorok befolyásolják, másrészt még ma, a mobiltelefonok korában sincsenek tökéletesen informált vásárlók. A másik probléma a marketingmix elmélettel az volt, hogy a piacot rigid, statikus szegmensekre osztotta és nem vette figyelembe sem az egyéb gazdasági-társadalmi tényezőket, sem a piac állandó változását. Leginkább a corporate világban használták a módszert és…

…a 4P-5P-7P modellnek nem elhanyagolható szerepe volt a MARKETING BULLSHIT fogalmának kialakulásában!

Fogyasztóközpontú marketing

Az 1980-as években a marketingben egy új szemlélet alakult ki, amelynek középpontjában a fogyasztói igények és vágyak álltak. Ez a szemlélet az ún. fogyasztóközpontú marketing fogalma, melynek az volt a célja, hogy

a termékeket és szolgáltatásokat a fogyasztók igényeihez igazítsák.

A stratégia lényege, hogy ahelyett, hogy vakon és süketen tartott elefántcsont tornyokban találjuk ki, hogy mi kell a népnek, inkább kérdezzük meg őket és ezzel érjünk el alacsonyabb marketing költségek mellett nagyobb elégedettséget a vásárlók körében.

Marketing a XXI. században

Az elmúlt évtizedekben a marketing fogalma további fejlődésen ment keresztül – jellemzően az online és a digitális marketing terén. Az internet megjelenése és elterjedése lehetővé tette az online piacterek megjelenését, az online reklámokat és marketing kampányokat, valamint az ügyféladatok kezelését. A mobiltelefonok elterjedésével pedig lényegében mindenkinek a zsebébe egy számítógép került, ami hatalmas mennyiségű adattal vértezte fel a legújabbkori marketinget.

A marketing fogalma legutóbb az inbound marketing megjelenésével változott hatalmasat. Az inbound marketing iskola felismerte, hogy a vásárlók pillanatnyi tevékenységét megakasztó reklámok hatékonysága marginális ahhoz a fajta makretinghez képest, ami ahelyett, hogy kontrollálatlanul tolja a vásárlók arcába a számukra irreleváns termékeket, inkább segíti őket akkor és úgy, amikor és ahogy a pillantyi érdeklődésük ezt megkívánja.

A marketing számos nagy szakembert termelt ki az évtizedek során, akik gondolataikkal, módszereikkel, taktikáikkal hozzájárultak a szakma fejlődéséhez. Az egyik legismertebb marketing szakember a Harvard Egyetem tanára, Philip Kotler, aki a modern marketing alapelveit és elméletét fejlesztette ki. Kotler megalkotta az ún. SWOT-analízis módszerét, amely a vállalat erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és fenyegetéseit vizsgálja.

Egy másik neves marketing szakember – szintén a Harvard Egyetem tanára -, Theodore Levitt volt. Levitt úttörő munkát végzett a fogyasztóközpontú marketing fogalmának kialakítása tekintetében és arra sarkallta a szakembereket, hogy a vállalatok a fogyasztók igényeihez igazítsák a termékeiket és szolgáltatásaikat.

A marketig fogalma a modern üzleti életben

A marketing ma is a termékek, szolgáltatások és vevők kapcsolatának kezelésével foglalkozik, maga a marketing fogalma és „kiterjedése” azonban a digitális marketing eljövetelével teljesen megváltozott és egyre meghatározóbbá vált a vállalatokon belül.

A marketing fogalma nem csak az üzleti stratégia részévé vált, hanem egyenesen az értékesítést támogató adatok elsőrendű forrásává is. A marketing ma abszolút nélkülözhetetlen egy cég egészséges működéséhez és a skálázhatóság (a cég növekedését hívják így a szakzsargonban) eléréséhez.

A leghíresebb marketing kampányok

  • A „Just Do It” kampány az egyik legismertebb és legsikeresebb marketing kampány a világon. A Nike 1988-ban indította el ezt a kampányt, amelyben az embereket a sportolás és a fitnesz fontosságára hívják fel. Az első hirdetések főszereplője a legendás kosárlabdázó, Michael Jordan volt. A kampány sikere több mint 30 év után is töretlen, és a „Just Do It” szlogen még mindig jelen van a Nike hirdetéseiben.

  • A „Think Different” kampány az Apple ikonikus marketing kampánya, amelyet 1997-ben indítottak el. A kampány célja az volt, hogy az emberekben a kreativitás és az innováció fontosságát hirdessék, és ezzel segítsék az Apple márkaképének további erősítését. A kampányt a világszerte ismert személyiségek, például Albert Einstein, John Lennon, Mahatma Gandhi és Martin Luther King Jr. hirdették.

  • A „Got Milk?” kampány az egyik legismertebb és legsikeresebb kampány az élelmiszeriparban. A kampány célja az volt, hogy a tej fogyasztását népszerűsítse, és azt mutassa be, hogy a tej fontos szerepet játszik az egészséges életmódban. A kampány főszereplői olyan hírességek voltak, mint a rockbanda, a Red Hot Chili Peppers és a színész, Harrison Ford.

  • A „Share a Coke” kampány az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb Coca-Cola kampány. A kampány célja az volt, hogy az embereket arra ösztönözze, hogy ne csak egy sima Coca-Colát vásároljanak, hanem olyan palackokat, amelyeken a saját nevük szerepel. A kampány olyan népszerű volt, hogy az emberek sok helyen sorban álltak, hogy megtalálják a saját nevükkel ellátott palackot.

  • A „Dove Campaign for Real Beauty” kampány célja az volt, hogy a nők szépségideálját megváltoztassa. A kampányt az Unilever indította el 2004-ben, és a reklámfilmekben olyan nők szerepeltek, akik nem felelnek meg az általános szépségideálnak. A kampány sikere annyira jelentős volt, hogy azóta számos hasonló kezdeményezés indult világhódító útjára.

150 150 Dr. Kádas Péter
Írd ide, amit keresel...