5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

MAU

MAU

A MAU jelentése magyarul a havi aktív felhasználókat jelenti, akik az utóbbi 30 nap alatt használtak (honlapok esetében: meglátogattak) egy adott applikációt. A fogalom pedig a Monthly Active Users angol szavak kezdőbetűinek összeolvasásából jött létre. 

Vitathatatlan, hogy egy termék felhasználók nélkül nem lehet sikeres, sőt, talán nem is ér túl sokat. A folyamatos digitalizáció hatására azonban alapjaiban változott meg, hogy egy felhasználó mitől is tekinthető felhasználónak. Manapság aki csak szimplán feliratkozott az még nem jelent túl sok hasznos információt – pláne nem üzleti lehetőséget – egy vállalkozás számára, ennél több adatra van szükség róluk.

Mire jó ez a metrika?

A termék analitikákat kihasználva viszont eljuthatunk a terméket valóban aktívan használók köréhez. Ennek a folyamatnak az egyik mérőszáma a MAU, ami olyan, magasabb szintű elemzési metrikák középpontjában áll, mint a konverzió vagy a megtartási arány. Ez utóbbi képes számszerűsíteni, hogy egy termék mennyire értékes, illetve milyen időtávon maradnak meg a felhasználók. A MAU jelentésének megértése segítségedre lehet a fogyasztók viselkedésének és motivációinak a megértésében, illetve azok mélyebb elemzésében.

Az aktív használók számának nyomon követése egy nagyon fontos feladat, éppen ezért a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-ok) eléréséhez az első lépés általában a napi, a heti  és a havi aktív felhasználók, azaz a DAU-k (Daily Active Users), WAU-k(Weekly Active Users) és a MAU-k azonosítása.

Az aktív felhasználók meghatározásának módszere

Az aktív felhasználók csoportját úgy kell meghatározni, hogy az a vállalat számára a leginkább hasznos legyen, tehát ez nem egy kőbe vésett szabály, itt sokkal inkább a tapasztalatokra hagyatkozva kell építkezni. Ki kell választani azt a pontot, ami után egy felhasználót a vállalat aktívnak minősít. Ez a tevékenység lehet például az alkalmazás megnyitása, vagy weboldal esetén az oldalon eltölött minimum 60 másodperc – ám ez a legtöbb esetben nem igazán szűri ki, hogy kik a valóban aktív felhasználók.

Erősebb mérési pont lehet maga a vásárlás, egy adott oldal megtekintése, egy videó elindítása, vagy egy online termék konkrét használata is. Persze ezek jelentősen függenek a konkrét vállalati tevékenységtől, valamint a vizsgált  terméktől is. A MAU jelentésének meghatározása tehát egy összetettebb feladat, amit tapasztalat útján tökéletesíthetünk igazán.

Az valóban elkötelezett látogatók megkülönböztetésére egy részletes kutatásra van szükség. Ha pedig úgy érezzük, hogy megtaláltuk azt a pontot, ahol a legnagyobb valószínűséggel válnak a felhasználók aktívvá, akkor sem dőlhetünk nyugodt szívvel és karba tett kézzel hátra.

Hiszen a vállalat időbeli céljaitól és érettségi fokától függően ezek a feltárt pontok változhatnak és nagy valószínűséggel változni is fognak.

Egy streaming szolgáltatást véve példának, aktív felhasználónak számíthat

  • bárki, aki „videót néz” 
  • bárki, aki „10 percnél tovább nézett egy videót”
  • bárki, aki „3-nál több videót nézett meg az elmúlt héten”

A konkrét pont meghatározása a vállalatra van bízva. A digitális termék típusától függően az aktív felhasználókat csoportosíthatjuk tehát időegységek szerint. Azaz, hogy mennyire voltak aktívak az elmúlt napon, héten vagy hónapban. Mind a három mérőszám hasznos, éppen csak a  terméktől függ, hogy éppen melyik a legalkalmasabb. Egy napi rendszerességgel használt közösségi alkalmazást célszerű DAU mutatóval, míg egy túraútvonalakat kínáló alkalmazást inkább MAU mutatóval elemezni, hiszen ez utóbbit már jó ha havonta megnyitják a felhasználók.

A DAU és WAU és MAU jelentése nem csupán egy-egy szám, ugyanis nagyon sokat segíthetnek a felhazsnálók viselkedésének mélyebb elemzésében, illetve annak feltárásában, hogy további vizsgálatokra szükség van-e a későbbiekben.

Üzleti alkalmazhatósága

MAU jelentése például összevethető azzal, hogy mekkora a megtartási arány, hosszabb távon pedig a termékek iránti elköteleződés. Megvizsgálható továbbá, hogy a lemorzsolódási arány milyen mértékű. Ha például  növekszik az aktív felhasználók száma, mialatt a megtartás is stagnál, de nem érkezik több fizetős felhasználó, akkor bizony meg kell vizsgálni az ingyenes és a fizetős konverziós folyamatokat. A MAU-k illetve DAU-k összehasonlítása segíthet abban, hogy mi szükséges ahhoz, hogy minél több felhasználó váljon fizető vásárlóvá.

A MAU-k, DAU-k és WAU-k folyamatos elemzése mellett szegmentálhatjuk is a felhasználókat, hogy milyen csatornáról érkeztek vagy, mely funkciókat használják leginkább. Ha például egy fantasztikusan sikerült marketingkampány során a MAU-k száma megugrott, ám ezt magas lemorzsolódás követte, akkor érdemes további vizsgálatokat alkalmazni a probléma feltárására.

DAU/MAU jelentése – a kritikus arány

A napi és a havi aktív felhasználók aránya az adott termékhez való ragaszkodást méri, vagyis azt, hogy az emberek milyen gyakran használják a terméket. 

A kockázatitőke-társaságok tanácsát megfogadva egy alapító mindig tudatában van a vállalat növekedési rátájával. Ez a startup-ok legfontosabb mérőszáma, ami nélkül nem lehet megállapítani, hogy a vállalkozás jól vagy rosszul teljesít. Többnyire a bevétel az, aminek a segítségével ez a növekedési ütem megállapítható. Ugyanakkor nem lehet eltekinteni a DAU/MAU aránytól sem, ami segít megérteni, hogy az emberek mennyire aktívan használják a terméket. 

A marketing szakmában a MAU jelentése főként a jövőbeli kampányok tervezésében kerül elő. Ennek segítségével szegmentálják a felhasználókat és a lehető leghatékonyabb módon célozzák őket a tartalmakkal. A szegmentáció történhet demográfiai adatok alapján vagy éppen a termékkel kapcsolatos különböző cselekvések szerint.

MAU jelentése

Természetesen annál jobb, minél közelebb van a kapott érték a 100%-hoz. Ugyanakkor iparáganként jelentős eltérést mutathat ez az arány. A DAU/MAU jelentése kapcsán érdemes az általad képviselt vállalathoz hasonló cégeket is megfigyelni, majd hozzájuk hasonlítani a kapott értéket.

A Sequoia szerint az átlagos DAU/MAU arány 10-20%, és csak néhány cég képes az 50%-ot is meghaladni ennek a mutatónak a tekintetében.

DAU/MAU arány jelentése

Ennek a hányadosnak a kiszámításával számszerűsített értékkel lehet jellemezni, hogy a felhasználók mennyire vannak elköteleződve az adott termék iránt, illetve mennyire tartják azt értékesnek. A korai szakaszban lévő startupok életében ez vitathatatlanul egy hasznos mérőszám, hiszen segít feltérképezni az új termékük iránti vonzerőt és a potenciálisan elérhető bevételt. 

DAU/MAU arány hátrányai

A DAU/MAU jelentése kapcsán nem merül fel konkrét hátrány, pusztán csak vannak hiányosságai. Az arány ugyanis képtelen kimutatni, hogy kik maradnak és kik morzsolódnak le az adott idő folyamán, illetve nem ad választ a miértekre sem. Éppen ezért a probléma okainak felkutatásában és annak megoldásában sem nyújt ez a metrika hathatós segítséget. Ezzel együtt a a MAU jelentésének megértése elengedhetetlen a sikeres marketing stratégia megalkotásához.

 

150 150 Báthori Adrienn
Írd ide, amit keresel...