5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

Akvizíció

Akvizíció

Az akvizíció jelentése (főnév): szerzés, megszerzés, beszerzés. Azt a cselekményt (akvizíciós tevékenység), vagy módszert takarja, melynek során szert teszünk bizonyos – általában gazdasági értelemben vett – javakra. Nem tévesztendő össze az inkvizícióval, amely egy merőben más módszer volt a középkorban – bár a végcél itt is sokszor akvizíciós célzatú volt… Az üzleti életben az akvizíciót jellemzően az online marketingben és a cégvásárlási tranzakciók esetén használatos kifejezés – elég eltérő jelentéssel e két területen.

Akvizíció jelentése az online marketingben

Az online marketing területén akvizíción általában a látogatóknak a marketing funnel tetején történő megszerzését értjük.

Az akvizíciós tevékenység jelentése, vagy marketinges szakzsargonban ügyfél akvizíció jelentése a marketingben olyan technikák sora, mely új ügyfelekhez juttatja a vállalatot. Az akvizíció történhet hirdetések útján, közösségi média csatornákon, organikus, direkt, illetve ajánlásból (linkekből) érkező forgalom által. Amennyiben egy online marketing tevékenység gazdasági vonatkozásait vizsgáljuk, az akvizíció jelentése vonatkozhat a vásárlók megszerzésére is – ezt hívják úgy, hogy ügyfél akvizíció.

Akvizíciós marketing

Az online marketingnek egy teljes taktikai tára épül az akvizícióra és az ilyen taktikák túlsúlyával végzett marketinget acquisition marketingnek is szokták hívni. Az akvizíció jelentése ebben a szövegkörnyezetben olyan marketing szemléletre utal, mely kirívóan nagy jelentőséget tulajdonít az új vásárlók megszerzésének, de nem törődik túlságosan például a márkaépítéssel. Az acquisition marketing (vagy acquisition-heavy marketing) a leggyakrabban rövid- és középtávú taktikákkal operál, a vásárlói kör növelését tartva szem előtt.

E fókuszált marketing irányzat jellemzően az ezredfordulót követő évtizedben volt népszerű…

…mivel annak idején sikerrel váltotta fel az online marketing régi, offline reflexek alapján végzett vállfaját, aminek keretében a marketing lényegében az offline taktikák online területre történő adaptációja volt.

Az akvizíciós marketing azonban már a 2010-es évek végére elveszítette potenciálja legjavát, ugyanis az akvizíciós költségek emelkedésével az online marketing szakmberek is kénytelen voltak szofisztikáltabb, üzleti értelemben véve holisztikusabb stratégiákhoz nyúlni és az akvizíción kívül figyelembe venni például olyan tényeket is, mint a visszaküldési arány, a hosszútávú ügyfélérték, az AOV, a WoM marketing hatás, vagy épp a vásárlói visszajelzések.

A startupok gyors növekedésre épülő üzleti modelljével egyre népszerűbb lett az akvizíciós marketing egy rendkívüli módon technológiai változata, a growth hacking, melyet nagyon sokan összetévesztenek a nagyobb cégeknél is alkalmazott, sokkal hosszabb távú growth marketing fogalmával – holott a kettő nem ugyanaz:

akvizíció jelentése a marketing növekedésre optimalizált metodikájának kontextusában

Az akvizíciós marketing technikái ennek ellenére megmaradtak az online marketing eszközök között és ma is alkalmazzák őket, de az igazán minőségi marketing során sokkal kiegyensúlyozottabban és megfontoltabban, mint fénykorában – jobban ügyelve a gazdasági mutatók mindegyikére.

Lényegében ez a szemlélet és eszköztár lett a growth marketing módszere. Míg a growth marketing nagyon sok vállalatnál hosszú távon is sikeres, addig a kizárólag az akvizícióra fókuszáló marketing már a legritkább esetben profitábilis, és ahol az, ott is csak hatalmas opportunity cost árán tud az lenni.

Az invespcro (branding a köbön, LOL) kutatása szerint a cégek 44% még mindig az akvizícióra fókuszál és mindössze 18%-uk az ügyfelek megtartására.

Az akvizíció jelentése a cégfelvásárlások területén

Az akvizíció szó jelentése a cégfelvásárlások területén is használatos – akvizíciónak hívjuk ugyanis egy cég felvásárlását. Ebből ered az M&A rövidítés is, mely a merger and acquisition (összeolvadás és felvásárlás) kifejezés rövidítése. Az akvizíciós tevékenység jelentése itt nem ügyfelekre, hanem más vállalatok megszerzésére vonatkozik.

A cégfelvásárlás egy komplex üzleti és jogi tranzakció, melynek során egy vállalat teljes, vagy részleges részesedést szerez egy másik vállalatban. A cégfelvásárlás oka lehet technológia, know-how, vagy egyszerűen csak egy piac megvásárlása, de az akvizíció jelentése lehet akár egy agresszív piaci expanziós stratégia egyik taktikája is.

A fúzió jelentése

A fúzió jelentése, amikor két vagy több vállalat egyesül, és egy új, nagyobb vállalatot hoznak létre. A fúzió a vállalatfelvásárlások egyik formája, és lehetővé teszi a cégek számára, hogy erősítsék a piaci pozíciójukat, növeljék a piaci részesedésüket és javítsák a hatékonyságukat.

A fúziókat általában nagy vállalatok hajtják végre, akiknek van elegendő forrása és erőforrása ahhoz, hogy a fúzióval járó költségeket és kockázatokat kezelni tudják. A fúzió abban különbözik az akvizíciótól, hogy fúzió esetén nincs akvizítor, azaz vevő, hanem a vállalatok pénzügyi és jogi értelemben is összeolvadnak, kettőből egy közös entitást képeznek.

A lényege, hogy egy működő vállalatot a korábbi tulajdonosaitól megszerezzen a felvásárló gazdasági entitás. A szónak ebben az értelmében megkülönböztetünk barátságos és barátságtalan felvásárlást.

Barátságos felvásárlás

A barátságos akvirálás jelentése nem más, mint egy sima üzleti tranzakció, melynek során mind a korábbi tulajdonos, mind a menedzsment eladási szándéka megvan, a vevő pedig ugyancsak szándékozik megvenni a céget, így – amennyiben meg tudnak állapodni a feltételekben – létrejön a tranzakció és a vállalatot felvásárolják.

A barátinak hívott akvizíció során általában egy nagyobb vállalat vásárol fel egy olyan kisebb vállalatot, ahol a részvények nincsenek bevezetve a tőzsdére, hanem egy, vagy több részvényes kezében, szűk körben vannak. Ilyenkor a nagyobb vállalat tesz egy ajánlatot, és amennyiben annak összegét és feltételrendszerét a részvényesek (Kft. esetében tulajdonnal rendelkezők) elfogadják, akkor a nagyobb vállalat megveszi a kicsit. ez történt például az Instagrammal, amikor a Facebook felvásárolta.

Ellenséges akvizíció

A barátságtalan, vagy ellenséges felvásárlás ezzel szemben olyan tulajdonosi struktúra esetén fordul elő, amikor az akvirálandó cég tulajdonosi köre sokszereplős (jellemzően ilyen a tőzsdén forgó vállalatok tulajdonosi struktúrája) és a menedzsment nem rendelkezik minősített többséggel. Az ellenséges felvásárlás esetén a menedzsment akarata ellenére vásárolják fel a céget – már amennyiben a felvásárlási ajánlatot a tulajdonosok többsége támogatja.

Az ellenséges akvizíció jelentése tehát olyan felvásárlás, ahol a menedzsment nem akarja az akvizíciót, a magas közkézhányad (sok kicsi részvényes) miatt azonban a vevő egy nyilvános ajánlattal mégis meg tudja szerezni a részvények többségét – és ezzel a vállalat feletti irányítást is. Ellenséges akvizíció csak olyan társaságot fenyeget, melynek sok kicsi részvényese van, tehát jellemzően (de nem kizárólag) tőzsdére bevezetett cégeket.

Meglepő adat, hogy az akvizíciók 83%-a egyáltalán nem jelent anyagi előnyt a részvényesek számára és több, mint 60%-uk egyenesen ártalmas a részvényesekre nézve. Nem véletlen, hogy a részvényesek számára egy piaci akvizíció jelentése korántsem biztos, hogy motoros kasza lesz és emiatt korántsem minden akviziciót támogatnak lelkesen a részvényesek sem.

Mi történik az akvizíció során?

Az akvizíció jelentése a regnáló menedzsment számára (legyen az ellenséges, vagy baráti) nem más, mint csúcsra járatott papírmunka.

Minden akvizíciót komoly jogi és pénzügyi átvilágítás előz meg, mely közepes, vagy nagyobb vállalatoknál akár több, mint egy évig is tarthat. Az átvilágítás eredményétől függően a felek sokszor kikötnek az akvizíció meghiúsulásának esetére is bizonyos feltételeket – ellenkező esetben egy vállalat szinte teljes menedzsmentjét képes lefoglalni egy ilyen átvilágítás.

Amennyiben az átvilágítás nem tár fel elháríthatatlan akadályt, az átvilágítás során a szekrényben talált csontvázak függvényében a felek újratárgyalják a feltételeket és megtörténik az akvizíció. A legtöbb felvásárlás esetén a mendzsmentet egy ideig még ott tartják a cégnél annak érdekében, hogy a know-how átadására elég idő álljon rendelkezésre.

GYIK

Gyakran Intézett Kérdések

Akvizíció témakörben

  • Az online marketingben az akvizíció jelentése ügyfél-akvizíciót jelent, vagyis a marketing tölcsér tetején végzett aktivitást. A vállalatfelvásárlások (Merger and Acquisition, vagy M&A) területén pedig az akvizíció jelentése már vállalatok felvásárlása.

  • Az akvizítor jelentése (a kifejezésnek ezt a formáját már csak a vállalatfelvásárlások területén használják) a felvásárló, vagyis az a vállalat, amelyik a másik vállalat felvásárlását kezdeményezi.

  • Amennyiben rendelkeznek a tulajdonosok a részvények többségével, akkor nem adják oda és kész. Az akvizítor ilyenor általában igyekszik olyan helyzetet teremteni, hogy a tulajdonosoknak ne érje meg megtartani a vállalatot.

    Amennyiben a részvények többsége nem a menedzsmentnél van (ezt a helyzetet hívják úgy, hogy magas a közkézhányad), akkor az akvizítor nyilvános ajánlattétellel, vagy a kistulajdonosok meggyőzésével még mindig nyélbe ütheti az akvizíciót; akár a menedzsment akaratának ellenére is.

150 150 Dr. Kádas Péter
Írd ide, amit keresel...