5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

Konvertálás

A konvertálás jelentése a marketingben: egy látogató átlépése egy adott elköteleződési pontból egy nagyobb elköteleződést jelző állapotba. A konverzió általában egy arányszám és nagyon széles körben alkalmazzák az online marketingben, épp ezért nem ritka, hogy a konverzió (angolul: conversion) szó elött jelölik is, hogy milyen két metrika között értendő az arányosítás; például: a látogató-lead konverzió azt jelenti, hogy X mennyiségű látogatóból Y mennyiségű lead lesz. A látogató-lead konverzió ilyenkor egyenlő X/Y-nal.

Konvertálás jelentése példákkal

Amikor egy gomb (CTA) megnyomásáról beszélünk, akkor az adott gomb megnyomására képes látogatókat hasonlítjuk össze azokkal, akik valóban meg is nyomták azt a gombot. Ilyenkor a konverzió jelentése nem más, mint az adott gombra kattintás aránya az összes látogatóhoz képest. Konverzióként értelmezhető egy e-mail megnyitási aránya, vagy az e-mail tartalmában található linkekre kattintás aránya is.

Az online marketingben lényegében bármilyen két, összefüggő mérőszám egymáshoz viszonyított aránya felfogható konverzióként.

Soft és hard konverziók

Mivel a valóságban szinte végtelen számú üzleti aránypár, azaz konverzió állítható fel, az online marketingesek jellemzően soft (puha) és hard (kemény) konverziókra szokták felosztani a látogatói szignálokat. A legegyszerűbb talán egy webshop példáján elmagyarázni e két fogalmat:

Nyilván minden webshop tulajdonost az érdekli, hogy a nap végén hányan vásároltak, így ebben az esetben ez jelenti a hard konverziót. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy adott marketing tevékenység nem tekinthető eredménytelennek, ha valaki mondjuk nem vásárolt, de megosztotta az adott termék URL-jét valamely közösségi oldalán pár kedves méltató szó kíséretében – ez ugyan nem vásárlás, de üzleti szempontból nem is tekinthető értéktelennek, így ezeket az akciókat nevezzük szoft konverziónak.

A különböző konverziók elkülönítése különösen B2B-ben ad üzletileg is hasznos kontextust a konvertálás jelentése köré: a nagyon gyakran nem egyetlen látogatásból léterjövő hard konverziók elérése érdekében muszáj vizsgálni a puha konverziókat is, hiszen ezeknek egy nagyon gyakran szisztematikus sorrendje vezet később egy-egy hard konverzióhoz (ez B2B-ben leggyakrabban közvetlen megkeresés, vagy egy lead form kitöltése, esetleg telefonhívás).

A konvertálás jelentése landing odalakon

Kifejezetten a lead generálásra épített landing oldalakon sokszor egészen szofisztikált soft konverziókat is mérünk annak érdekében, hogy jobban tudjuk szegmentálni a célcsoportot és ezáltal csak azokra fókuszáljunk, akk potenciálisan valóban vásárlóká válhatnak később. B2B-ben sokszor már az olyan csekély elköteleződési szignálok is szoft konverziónak számítanak, mint az odlalon töltött idő.

Amennyiben például egy hirdetésből mindössze 5% olyan látogató érkezik egy landing oldalra, akik 10 másodpercnél többet töltenek az oldalon, akkor ez egyértelmű szignál arra vonatkozóan, hogy az adott hirdetés célzása nem megfelelő, hiszen gyakorlatilag érdektelen a tartalom a látogaók 95%-a számára. Amennyiben azonban a látogatóknak mondjuk 75%-a eltölt 1,5-2 percet az oldalon, de hard konverzió egy szál sincs, akkor nem a célzással, hanem vagy az értékajánlattal van gond, vagy egészen egyszerűen az attribúciós modell nem teszi lehetővé a hideg forgalom azonnali konvertálását (konvertálás alatt itt hard konverzió értendő).

A konverzió, mint KPI

A konvertálás jelentése kapcsán gyakran felmerül, hogy a konverzió ugyanaz-e, mint a KPI? Van ugyan átfedés, de nem teljesen ugyanazt jelenti a két fogalom: a KPI (Key Performance Indicator, magyarul teljesítmény mutató) olyan mérőszám, melyet az adott vállalat stratégiai célból kiemelten kezel. Gyakran előfordul, hogy egy konverziót a marketingesek KPI-ként jelölnek meg, ez ugyanakkor függ az alkalmazott marketing céljától és stratégiájától is.

Egy piaci terjeszkedésben lévő vállalat számára például KPI lehet a látogatók száma is, ez ugyanakkor nem konverzió, hiszen nem arányszámról van szó. Ugyanakkor KPI lehet az e-mail-ek megnyitási aránya is, ami viszont már konverziós-jellegű metrika.

Az online marketingben a funnel végén található konverziós pontok azonban majdnem mindig KPI-ok is egyben, tehát például a kosárelhagyás nagyon gyakran KPI és mivel arányszámról van szó, konverziós metrika is egyben.

Mikrokonverziók

a modern online marketing minden számszerűsíthető elköteleződési szignált úgynevezett mikro-konverziónak tekint és tudatosan igyekszik növelni az ilyen mikro-konverziók arányát azon elv alapján, hogy minden egyes mikro-konverzióval megnő az esély egy hard konverzióra az elsőként Robert Cialdini által leírt következetesség elve alapján.

A konverziók mérése

A konvertálás jelentése üzleti szempontból jól lekövethető a Google Analytics segítségével, de lényegében minden modern online marketing eszköz tartalmaz saját belső analitikai modult, amiből megérthetőek a konverziós pontok javítására vonatkozó lehetőségek:

Konvertálás jelentése a Google Analytics riportjai alapján.

A 7Blog 16 ezernél is több konverziója a 2022-es évben.

150 150 Dr. Kádas Péter
Írd ide, amit keresel...