5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

Metric

Metric

A metric jelentése metrika, azaz méréstechnikai egység. Az online marketingben és általában üzleti kontextusban leggyakrabban a marketing és az értékesítés hatékonyságának mérésére használnak metrikákat, vagy KPI-okat (Key Performance Indicator); a két fogalom lényegében ugyanazokat a mérési pontokat fedi.

A szó maga a „méter” szóból származik és az angol „metric” szó jelzőként a metrikus rendszerben történő számolást is jelenti – leggyakrabban a „metric system” szóösszetételben.

A metric jelentése az üzleti életben

Az üzleti életben – itt elsősorban a marketinget és az értékesítést értjük – számos elsődleges (közvetlenül mérhető) és úgynevezett származtatott metrika létezik. Attól függően, hogy egy adott metrika számszerű értéke milyen forrásból származik, hat féle metrikát szoktunk megkülönböztetni:

Input metrikának nevezzük a közvetlenül (elsődlegesen beszerezhető) adatok mutatószámait, példádul egy piaci szegmens nagysága.

Output metrikák alatt valamilyen tevékenységnek az eredményét nevezzük, mint például egy weboldal látogatóinak száma, vagy egy e-mail kampány megnyitási aránya.

Activity-tipusú metrikák alatt azokat értjük, melyek valamilyen munka-jellegű tevékenység hatékonyságát mérik.

A mechanizmus-tipusú metrikák egy adott tevékenység elindításához szükséges mérőszámot takarnak.

A control egy olyan metrika, mely egy adott tevékenység teljesítményét befolyásolja, például a sales teljes kapacitása is ilyen.

Az idő-alapú metrikák minden más metrika időre vonatkoztatott származtatását mutatják, például: leadek száma negyedévente, napi látogatószám, stb.

A legfontosabb üzleti metrikák (KPI-ok)

Nem minden metrika hordoz azonos jelentőségű üzleti információt, így a metric jelentése üzletileg attól is függ, hogy éppen mit nézünk. Külön metrikái vannak a sales-nek és a marketingnek, ahogyan a pénzügyi mutatószámok is külön csoportot képviselnek. Ezen az oldalon megtalálod a 64 leggyakrabban használt üzleti mutatószámot angol nyelven, alább pedig a legfontosabb metrikák, melyek leírják egy üzleti entitás tevékenységét:

  • CAC (Customer Acquisition Cost), azaz az ügyfélszerzési költség
  • LTV, azaz a Lifetime Value, ami a hosszútávúügyfélértéket mutatja
  • Kosárérték (nem csak e-commerce-ben létezik, hanem B2B-ben is, bár inkább hívják ticket size-nak): ez a metrika azt mutatja meg, hogy mennyi egy átlagos méretű vásárlás (szerződés, megállapodás, új ügyfél) értéke.
  • Profittartalom (elsődleges és másodlagos formája is van, hívják még fedezetnek is). Az elsődleges fedezet az árbevétel és az áruk / szolgáltatások előállítására elköltött költségek különbsége, míg a másodlagos fedezetben, vagy fedezet2-ben már az operáció egyéb költségei is szerepelnek.
  • Churn, vagy attrition: e metric jelentése az ügyfelek lemorzsolódási arányát mutatja. Az ügyfél-akvizíció sebességével párhuzamba állítva megmutatja egy adott vállalat növekedési potenciálját.

A különböző metrikák megjelenítésére nagyon gyakran használnak olyan adat-vizualizációs technikákat, mint a 7Digits által is használt Databox, vagy a Google megoldása a Data Studio.

Databox performance marketing dashboard

Databox metrikák egy egyedi dashboard-on

Fun fact

Az angol üzleti szlengben használják a „vanity metric” kifejezést (szabad fordításban hiúság-metrika). A vanity metric jelentése olyan mutató, mely az adott kontextusban semmit nem mond el egy üzleti tevékenység teljesítményéről, egyedül a döntéshozó hiúságának tesz jót.

Tipikus vanity metric például egy Facebook oldal lájkolóinak száma, vagy az olyan, önmagában értelmezhetetlen metrikák, mint például a visszapattanási arány egy weboldalról, vagy egy e-mail lista számossága.

150 150 Dr. Kádas Péter
Írd ide, amit keresel...