5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

CEO

CEO

A CEO jelentése Chief Executive Officer, ami hagyományosan a legmagasabb operatív vezető pozíció egy cégnél. Magyarországon és a balti államokban ebből a vezetők általában a Chief-et, azaz a Főnököt hallják meg, tőlünk nyugatabbra inkább az Executive-on van a hangsúly, azaz a végrehajtás felelősségének viselésén. A lényeg, hogy a CEO a nagyfőnök, magyarul az ügyvezető igazgató, vagy a vezérigazgató, aki az igazgatótanácsnak (annak hiányában pedig a tulajdonosi körnek) tartozik felelősséggel.

A CEO jelentése meghatározza az ebben a pozícióban dolgozó felsővezetők felelősségi körét is, ami elsősorban a tulajdonos – illetve nagyobb vállalatoknál jellemzően az igazgatótanács – által meghatározott üzleti- és marketing stratégia végrehajtása, a budget elosztásának jóváhagyása és az egyes területek vezetőinek felügyelete és vezetése.

A CEO kifejezést gyakran követi az of, vagy az at kötőszó. Mindkettő a vállalatra utal, amelyben az illető betölti az elsőszámú vezetői pozíciót. Tehát a CEO of jelentése: Vezérigazgató ennél a vállalatnál.

Az elsőszámú vezető pozíciója nagyon eltérő képességeket igényel egy vállalat életútja során – mást, amikor a vállalat még kicsi és megint mást, amikor már nagyvállalatról van szó. Majd’ minden sikeres Chief Executive Officer rendelkezik azonban a következő tulajdonságokkal: kiváló kommunikációs képesség, fejlett vezetői képességek és a munkavállalók, illetve általában a szervezet iránt érzett szenvedélyes elkötelezettség.

Feladatait tekintve a CEO általában a következő területekkel foglalkozik a vállalaton belül:

A CEO jelentése és feladatkörei egy ötfelé osztott cápakék ábrán

CEO jelentése nemzetközi területen

Az Egyesült Államokban a 20. században az egyre komplexebb feladattá váló vállalatvezetés a legsikeresebb CEO-kból ünnepelt sztárokat, úgynevezett celebrity CEO-kat faragott; elég csak Rockefellerre, Henry Fordra, vagy Steve Jobs-ra gondolni. A Szilícium Völgy, a dot-com éra, de leginkább a közösségi média elterjedése ezt a szerepkört még tovább sztárolta, így a sikeres CEO-k közül egyre többen tűntek fel a ünnepelt üzleti sztárokként. Utóbb a celebrity-CEO eszményképét számos kritika is érte – például az esélyegyenlőség szempontjából; beszédes adat például, hogy 2018-ban a Fortune500 vállalatok CEO-i közül mindössze 5% volt nő.

A CEO és a tulajdonos(ok) viszonya

A CEO pozícióját sokszor tévesztik össze a tulajdonosi pozícióval. Bár jellemzően a CEO-nak majdnem mindig van tulajdonrésze (vagy nagyobb cégek esetében részvényopciója), minél nagyobb egy vállalat, annál jobban kettéválik a CEO pozíció és a tulajdonosi kör, illetve annál inkább kialakulhat rövidtávú érdekellentét is. Egy egyszemélyes cégnél (angolszász területen ezeket hívják sole proprietorship-nek) a CEO és a tulajdonos ugyanaz a személy. Egy társas vállalkozásnál már több tulajdonos van, ugyanakkor CEO-ból néhény ritka kivételt eltekintve csak egy van.

Az európai üzleti kultúrában ugyan adminisztratív okok miatt előfirdul (például pénzügyi területen ez itthon is gyakori), hogy jogi értelemben több ügyvezető igazgató van a cégnél, ugyanakkor Nagyfőnök (El Hefe, Capo di tutti capi, Big Boss) csak egy van.

Amikor már nagyobb egy cég, akkor a tulajdonosi kör is színesebb (befektető, leköszönő tulajdonosok, örökösök, stb.), az igazán nagy részvénytársaságoknál pedig akár több százezer tulajdonos is lehet; CEO, vagyis az operatív irányítást végző főnök ugyanakkor még mindig csak egy. A CEO lehet tehát tulajdonos, de lehet a tulajdonosok, vagy az igazgatótanács által megbízott külsős is tulajdonrész nélkül.

A CEO titulus kialakulásának története

A CEO jelentése az 1960-as évek Amerikájában nyert valódi értelmet, noha maga a kifejezés jóval korábban, az első Világháború kezdetén született Ausztráliában. Akkoriban azonban az Egyesült Államokban még sokkal inkább a szabadversenyes kapitalizmus kizsákmányoló attitűdje volt jellemző a gyorsan megggazdagodott gyáriparosokra. Ekkoriban is voltak azonban már olyan úttörők, mint például Henry Ford, akik sokkal inkább hosszú távú mendzsment-szemlélettel tekintettek a vállalataikra.

Az 1960-as évek aztán elhozták a globalizáció és a technikai forradalom hajnalát. Az Egyesült Államokban a hatvanas években jelentősen megnőtt a jogalkotási aktivitás a piaci szereplők és a vásárlók viszonyának szabályozása terén, így a vállalatok egyre több szabályt voltak kénytelenek betartani. Közben a technikai forradalom egyre csak újabb és újabb lehetőségeket teremtett a hatékonyabb működéshez, így a régi megmondóemberek helyett a változást menedzselni képes szakemberekre lett igény – és értelmet kapott egy menedzser-szemléletű vezető, a CEO jelentése. Ahogyan Donald Siebert, a J.C. Penny akkori CEO-ja fogalmazott The New CEO című könyvében: „Egyre kevesebb időt töltöttem az irodában és egyre többet Washingtonban”.

Interim CEO jelentése

Az is előfordul, hogy az Igazgatótanács ideiglenesen, kívülről hoz be elsőszámú vezetőt a cégbe. Ez elsősorban nagyobb cégeknél jellemző, amikor a CEO valami miatt nem tudja ellátni a feladatát (betegség, kirúgás, átstrukturálás, szétválás, összeolvadás, stb). Nagy, hangos botrányok alkalmával (ilyen volt például az Equifax adatszivárgási botránya) például sokszor csak a CEO lemondása menti meg a vállalatot a súlyos elhiteltelenedéstől, ilyenkor nyilván nem képes az Igazgatótanács előhúzni a kalapból egy másik alkalmas vállalatvezetőt.

Amennyiben a COO (Chief Operation Officer) nem tudja átvenni a CEO helyét, akkor ez a helyzet az, amiben majdnem mindig interim CEO alkalmazásához nyúl a vállalat. Az interim CEO egy kifejezetten átmenetinek szánt megoldás a cég vezetésére. Az interim CEO-k számos előnnyel (és persze hátránnyal is rendelkeznek), úgyhogy kiválasztásuk rendkívüli stratégiai érzéket és komoly kapcsolatrendszert feltételez az Igazgatótanács tagjai részéről.

Interim CEO-t szoktak kinevezni válságban lévő, vagy átalakítás előtt álló cégek élére és ez olyankor is jó ötlet, amikor a CEO évtizedekig ült a székében és jól jön némi elfogulatlan szemlélet. Az interim CEO feladata rendkívül nehéz, így értelmes Igazgatótanács ebbe a pozícióba csak kipróbált, gyakorlott vezetőt ültet – jellemzően kiemelkedően magas kompenzáció mellett.

A CEO jelentése, mint munkakör

A CEO mindig a vállalat elsőszámú döntéshozója. Minden felelősség őt terheli, munkaköri leírásába tartozik a vállalat stratégiájának kialakítása, az összes felső- és középvezetőt érintő személyi döntés meghozatala, a vállalat képviselete a média, a befektetők, a részvényesek felé és az Igazgatótanács tájékoztatása.

Európában, ahol a COO pozíció koránsem olyan erős, mint az Egyesült Államokban, a CEO jelentése sokkal inkább takar egy, az operatív döntéshozatalban is részt vevő személyt – Amerikában a CEO sokkal inkább a cég arca.

Ő az, aki prezentál, konferenciákon, iparági találkozókon vesz részt, befektetőkkel egyeztet. Amerikában a CEO jelentése inkább kifelé irányuló tevékenységet végző vezető, Európában – főleg egy erős COO hiányában – ezzel ellentétben sokkal több az irányítási, vezetési feladat is.

Magyarországon egyes, a külföldi anyavállalat által szorosan felügyelt cégeknél pedig az is elődordul, hogy a CEO jelentése teljesen kilúgozottnak tekinthető, mert mindent külföldről mondanak meg a névleg CEO-nak nevezett Kollégának. Nyilván felkészült vezető olyan helyzetbe, ahol maximális felelősség mellett minimális mozgástere van, nem navigálja magát – nem ez a fajta helytartó ugyanis a CEO jelentése…

Ezeknél a vállalatoknál jellemzően szerényebb képességekkel bíró középvezetők viselik az Elsőszámő Vezető címet – a CEO pozíció valódi jelentése nélkül.

150 150 Dr. Kádas Péter
Írd ide, amit keresel...